Kategorie

Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid – sada 1 ks

Rychlý Test protilátek IgM/IgG na Covid – sada 1 ks

234 Kč

Produktové ID a stav: 9085090
Dostupnost:  SKLADEM

Rychlý test na protilátky z krve (prstu).

 

NESLOUŽÍ K DETEKCI INFEKCE NA JEJÍM ZAČÁTKU.

 

Rychlá testovací sada COVID-19 IgG / IgM (plná krev / sérum / plazma) je kvalitativní membránový imunotest pro detekci protilátek IgG / IgM viru COVID-19 v plné krvi, séru nebo plazmě. Tento test se skládá ze dvou složek: složky IgG a složky IgM. Testovací oblast je opatřena anti-lidskými IgM a IgG. Během testování vzorek reaguje s částicemi potaženými antigenem COVID-19 v testovacím proužku. Směs poté migruje vzhůru na membránu chromatograficky kapilárním působením a reaguje s anti-lidským IgM nebo IgG na testované oblasti. V případě, že vzorek obsahuje IgM nebo IgG protilátky COVID-19, zobrazí se barevný proužek v testovací oblasti. Pokud tedy vzorek obsahuje protilátky vůči COVID-19 IgM, objeví se barevný proužek v testovací oblasti M. Pokud vzorek obsahuje protilátky COVID-19 IgG, objeví se barevný proužek v testovací oblasti G. V případě, že vzorek neobsahuje protilátky COVID-19, žádný barevný proužek se v obou testovacích oblastech neobjeví, což ukazuje na negativní výsledek. V oblasti kontrolní linie se vždy objeví barevný proužek, který funguje jako procedurální kontrola správného objemu testovaného vzorku a nasáknutí membrány.

 

Balení obsahuje 1 ks jednotlivě sterilně zabaleného rapidtestu s proužky s barevnými konjugáty a reaktivními činidly předem rozptýlenými na odpovídající oblasti. Každý test obsahuje jednorázovou pipetu pro přidání vzorku. Balení dále obsahuje fosforečnanem pufrovaný solný roztok a konzervační látku a příbalový leták obsahující návod k použití.

 

Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

V oblasti manipulace se vzorky nebo testovacími sadami nejezte, nepijte ani nekuřte.

Zacházejte se všemi vzorky, jako by obsahovaly infekční agens. Dodržujte zavedená bezpečnostní opatření proti mikrobiologickým rizikům během testování Při testování vzorků používejte ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí.

Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

1. Při testování musí být pečlivě dodržen postup testu a interpretace výsledků testu na přítomnost protilátek proti viru COVID-19 v séru nebo plazmě od jednotlivých subjektů. Nedodržení postupu může vést k nepřesným výsledkům.

2. Rychlotest COVID-19 IgG / IgM je omezen na kvalitativní detekci protilátek proti viru COVID19 v lidské plné krvi, séru nebo plazmě. Intenzita testovacího proužku nemá lineární korelace s titrem protilátky ve vzorku.

3. Rychlotest COVID-19 IgG / IgM nelze použít k rozlišení toho, zda je infekce primární nebo sekundární. Při tomto testu nemohou být poskytnuty žádné informace o sérotypech COVID-19.

4. Negativní, nebo nereaktivní výsledek u jednotlivého subjektu naznačuje absenci detekovatelných protilátek proti viru COVID-19. Negativní nebo nereaktivní výsledek testu však nevylučuje možnost expozice, nebo infekce virem COVID-19.

5. Negativní, nebo nereaktivní výsledek může nastat, pokud je množství protilátek viru COVID-19 přítomných ve vzorku pod detekčními limity testu, nebo pokud protilátky, které jsou detekované, nejsou přítomny během stadia nemoci, ve které je odebrán vzorek.

6. Některé vzorky obsahující neobvykle vysoký titr heterofilních protilátek, nebo revmatoidního faktoru, může ovlivnit očekávané výsledky.

7. Pokud symptomy přetrvávají, i když je výsledek rychlotestu COVID-19 IgG / IgM negativní, nebo nereaktivní, doporučuje se pacientovi za několik dní později opět odebrat vzorek, nebo provést test s alternativním zkušebním zařízením.

8. Výsledky získané tímto testem by měly být interpretovány pouze ve spojení s jinými diagnostickými postupy a klinickými nálezy.

 

Výrobce:

Safecare Biotech (Hangzhou) Co.,Ltd.